setu abhyas 2023 2024

 


setu abhyas 2023 2024

setu abhyas 2023 2024   सेतू अभ्यासक्रम 2023-2024 (Bridge Course 2023-2024)


अभ्यासक्रमाच्या pdf download करण्यासाठी download वर क्लिक करा 

अनु क्र.

इयत्ता

मराठी माध्यम

इयत्ता २ री

download

इयत्ता ३ री

download

इयत्ता ४ थी

download

इयत्ता ५ वी  

download

इयत्ता ६ वी

download

इयत्ता ७ वी  

download

इयत्ता ८ वी  

download

इयत्ता ९ वी

download

इयत्ता १० वी  

download


अनु क्र.

इयत्ता

उर्दू माध्यम 

इयत्ता २ री

download

इयत्ता ३ री

download

इयत्ता ४ थी

download

इयत्ता ५ वी  

download

इयत्ता ६ वी

download

इयत्ता ७ वी  

download

इयत्ता ८ वी  

download

इयत्ता ९ वी

download

इयत्ता १० वी  

download

thank for comment

थोडे नवीन जरा जुने

Recent Posts

Recent Posts

????? ???????